МАДОУ Детский сад "Жаргал" Кижингинского района МАДОУ Детский сад "Жаргал" Кижингинского района

Балжан гарма гэжэ нэрэтэй сэсэг хүбэн модохонуудаар зураглана.