МАДОУ Детский сад "Жаргал" Кижингинского района МАДОУ Детский сад "Жаргал" Кижингинского района

Нооhо даралга гэhэн техникэ хэрэглэжэ, үхибүүд сэсэгүүдые,эрбээхэйнүүдые ба hархяагуудые хэнэ